Denne nettsida er ikkje i bruk lenger. For å søke barnehageplass eller SFO-plass, gå til Nye barnehage- og SFO-sida


  • * For å leggje inn søknad om barnehageplass, vel du menyen Barnehage over.

    DU TRENG IKKJE LOGGE INN FOR Å LEGGJE INN NY BARNEHAGESØKNAD.

    Ver merksam på at det ikkje er mogeleg å endra søknad i perioden for hovudopptak, 1. mars til
    1. mai. Nye søknadar og søknadar for barn som ikkje fyller vilkåra for rett til barnehageplass vert handsama etter avslutta hovudopptak.